Analytiker Eric Nasby i Handelsbanken Capital Markets tror svakere fundamentale forhold og stigende lagre vil prege prisutviklingen i oljemarkedet på kort sikt. Meglerhuset ser for seg en snittpris for Brent-olje på henholdsvis 90,5 og 90,0 dollar per fat i 2008 og 2009.Ifølge TDN Finans oppjusteres prognosene for 2008 og 2009 med henholdsvis 17 og 20 prosent. Estimatet for 2010 og 2011 er på henholdsvis 95 og 100 dollar per fat."Selv om spekulative kapitalstrømmer og frykt for produksjonsavbrudd fortsatt vil gi oppsiderisiko, venter vi som hovedscenario at svakere fundamenter og stigende lagre skal prege prisutviklingen på kort sikt. Vi venter derfor fall i Brent-prisen til 85 dollar pr fat som gjennomsnitt for tredje kvartal 2008 før oppgang til 90 dollar fat som gjennomsnitt for 2009 når styrken i den globale etterspørselen igjen blir den dominerende faktoren", skriver Nasby ifølge TDN Finans i meglerhusets konjunkturrapport.