Bergen Group Rosenberg er ifølge en børsmelding tildelt en kontrakt for strukturforsterkninger på Ekofiskfeltet. Kontrakten tildeles av operatøren ConocoPhillipsI dag ble Bergen Group Rosenberg og ConocoPhillips enige om en kontrakt av blant annet forsterkninger av understellet til plattformen 2/4 C (Charlie) på Ekofisk-senteret. Kontraktens totalverdi vil ventelig bli flere millioner kroner, avhengig av omfang og endelige beregninger. Forsterkningene er en del av arbeidet med å forlenge levetiden for plattformene og feltet. Kontrakten er en totalleveranse (EPCIC), og arbeidet skal avsluttes i 2009.