AGR Field Operations kunngjorde i dag at de har inngått en avtale med StatoilHydro om inspeksjon og sertifisering av konsernets ikke-komplekse løfteutstyr. Kontrakten gjelder installasjoner som StatoilHydro har i Nordsjøen, fra Sleipner i sør til Snøhvit i nord.Totalt skal AGR Field Operations gjennomføre inspeksjon og sertifisering av 14 offshore- og fire onshoreinstallasjoner. Lengden på avtalen er syv år, med ett oppstartsår og opsjon på forlengelse av avtalen på to ganger tre år. Kontrakten har en estimert totalverdi på 65 millioner norske kroner.- Vi er meget fornøyd med avtalen med StatoilHydro og oppfatter den som en betydelig anerkjennelse av vår kompetanse innenfor dette segmentet. Å bli bedt om å arbeide med et så bredt spekter av installasjoner er meget tilfredsstillende for alle som arbeider innenfor dette området i AGR, sier Åge Landro, Executive Vice President i AGR.I tillegg til kontrakten med StatoilHydro har AGR Field Operations allerede inngått en avtale om inspeksjon av ikke-komplekst løfteutstyr på tidligere Hydros 14 on- og offshoreinstallasjoner.- Kontraktene er et resultat av vårt målrettede arbeid mot dette markedet. Gjennom avtalen med StatoilHydro har AGR Field Operations befestet en posisjon som en av de ledende i market innenfor inspeksjon og sertifisering i Nordsjøen, sier Landro