Norwegian Energy Company (Noreco) har innhentet alle nødvendige godkjennelser for sitt oppkjøp av to danske lisenser fra Chevron Denmark Inc, og avtalen som ble inngått med Chevron i oktober 2007 vil nå formelt bli gjennomført.Selskapet melder også at som en del av Norecos omfattende leteprogram, vil en letebrønn bli boret på Gita-prospektet i sommer.I tillegg skal en letebrønn, som skal teste to prospekter på totalt 493 millioner fat oljeekvivalenter (brutto), bores av operatøren Mærsk med riggen Ensco.