Noreco kjøper Talisman Oil Denmark Limited for 83 millioner dollar, går det frem av en børsmelding. Kjøpet øker Norecos daglige oljeproduksjon med mer enn 20 prosent, mens oljereservene øker med 4,35 millioner fat.- Vi er meget fornøyde! Noreco har en klar strategi om å vokse hurtig, og kjøpet av Talisman Oil Denmark er i tråd med våre langsiktige planer. Vi styrker vår virksomhet i Danmark, får økt kontantstrøm, økt oljeproduksjon og en bedre regnskapsbalanse, sier Noreco-sjef Scott Kerr.Noreco vil bl.a. finansiere oppkjøpet gjennom en rettet emisjon på 300-450 millioner, hvorav minimumsbeløpet er garantert tegnet. Garantikonsortiet var ifølge selskapet betydelig overtegnet.