I slutten av mars ble det kjent at det unoterte oljeselskapet Aladdin Oil & Gas, hvor Paal Hveem og Idar Vollvik er største aksjonærer, har gjennomført og tolket en ny seismisk studie av Orenburg-lisensen.Pareto Securities mener studien viser en svært interessant rev-struktur, skriver Finansavisen. Meglerhuset tror det kan være opptil 200 milllioner fat olje i strukturen. Tilsvarende strukturer anslås å kunne gi 30 til 35 prosent olje, tilsvarende 65 millioner fat eller nær det dobbelte av de reservene Aladdin sitter med i dag.Paretos analyse indikerer verdier for 1,6 milliarder kroner eller 78 kroner per aksje., noe som innebærer mer enn fem ganger dagens verdi på 300 millioner kroner.Med bare 15 prosent suksessfaktor utgjør funnet en verdi på 246 millioner kroner, tilsvarende 12 kroner per aksje. Selskapet selv opererer med en suksess-sannsynlighet på 35 prosent. Men bare 15 prosent sannsynlighet, øker Pareto kursmålet i Aladdin Oil med seks kroner fra 24 til 30 kroner.Aladdin-aksjen sluttet på 15 kroner fredag.