Planlegger tolv vindparker

Tolv vindparker er under planlegging langs norskekysten.

Energi

Ni vindparker har sendt melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mens tre parker har søkt konsesjon.Det tekniske potensialet for vindkraft til havs er 14.000 TWh, ifølge beregninger fra Enova. Men foreløpig er verken regelverket eller teknologien kommet langt nok til at utbyggerne kan komme i gang, skriver Teknisk Ukeblad.- Vi må finne måter å produsere og transportere kraften på. Foreløpig er vi ikke i nærheten av teknologien som trengs. Forskning og utvikling på dette har nå førsteprioritet, sier politisk rådgiver Geir Pollestad i Olje- og energidepartementet.NVE har også mottatt planer for flere kraftlednings- og vindkraftprosjekter i Trøndelag og Møre og Romsdal. Direktoratet vil samordne høringsprosessene for prosjektene i regionen til en samlet vurdering.Innbyggerne i kommunene det gjelder inviteres til folkemøter neste uke, der NVE vil orientere om planene.- NVE registrerer stor interesse blant vindkraftaktørene for å bygge ut vindkraftverk i denne regionen. Dette skyldes blant annet forventninger om fremtidige støtteordninger, mulig etablering av sentralnett og behovet for mer kraft i Midt-Norge, skriver NVE i en pressemelding. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv