Nordea øker sine prisanslag på olje og forventer en gjennomsnittlig oljepris på 95 dollar i år og 103 dollar neste år. Dette er en kraftig økning siden forrige anslag som var på 84 og 85 dollar, til tross for at produksjonen stadig blir dyrere.Svakere dollarkurs trekker prisen på olje og andre råvarer opp målt i dollar. Det antas også at en del penger som er tatt ut av aksjemarkedet har havnet i olje og råvarmarkedet, skriver Finansavisen i dag.- Når det blir roligere i aksjemarkedet, vil råvarer forstatt være attraktivt. Det er fremdeles stor frykt for at det kommer store bomber. Det er fortsatt risikoaversjon, selv om det har vært mer stabilt i aksjemarkedet de seneste ukene, sier Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets.- Følg Russland. Den russiske produksjonen har falt de siste månedene. Det kan skyldes skatteforhold, at selskapene er redde for å investere. Det er for tidlig å konkludere men Russland må følges, mener Saltvedt.