StatoilHydro: Mer olje fra Vigdis

En ny brønnramme er i drift på Vigdis-feltet. Det betyr at StatoilHydro kan utvinne mer olje fra feltet.

Energi

StatoilHydro ooplyser at oljen nå strømmer fra brønnramme nummer tre på strukturen Vigdis Øst i Nordsjøen. Dermed kan ytterligere 16 millioner fat olje utvinnes fra Vigdis-feltet.- Dette er et viktig prosjekt for økt oljeutvinning og er et av mange gode bidrag for å nå produksjonsmålene vi har satt, sier Bente Aleksandersen, produksjonsdirektør for Snorre.Vigdis-feltet er en del av lisensen PL089, som igjen er en del av Snorre resultatområde. Vigdis startet opp i 1997 og sender daglig om lag 60.000 fat råolje til Snorre A-plattformen for prosessering.- I utgangspunktet var planen å bore to nye brønner i Vigdis Øst, men på grunn av potensialet i området ble det bygd inn fleksibilitet med to ekstra slisser for fremtidig bruk. Allerede nå er man i gang med boring av brønn nummer tre, sier Elin Loktu Rosnes, leder for Snorre satellitter.Med ulike tiltak for økt oljeutvinning (IOR- increased oil recovery) tar StatoilHydro sikte på å nå en utvinningsgrad på 61 prosent.Rettighetshavere i PL089: StatoilHydro (41,5 prosent), Petoro (30), ExxonMobil (10,5), Idemitsu (9,6), Total (5,6) og RWE Dea (2,80).

Nyheter
Næringsliv