Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har avsluttet boringen av en brønn på Yoda-prospektet uten å finne olje.Yoda brønnen er en del av Norecos omfattende leteboringsprogram med over 30 brønner på 3 år.Noreco pådro seg ingen kostnader i forbindelse med letebrønnen i henhold til en bæreavtale med Faroe Petroleum.