Ved utgangen av uke 23 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner i hele landet på 64,6 prosent, opp hele 8,2 prosentpoeng i forhold til forgeående uke, viser tall fra NVE. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 50,1 prosent.var fyllingsgraden 61,6 prosent.Høyest magasinfylling hadde Sørøst-Norge (område 1) med 67,1 prosent (56,9 prosent i foregående uke)Vest-Norge (område 2) hadde lavest fylling med 58,9 prosent (52,0), mens Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde en fyllingsgrad på 66,2 (59,4)