Dette gir 150 milliarder kroner mer i statskassa

Oljeprisen ligger nå henholdsvis 48 og 105 prosent over det regjeringen trodde for et par måneder siden og i fjor høst.

Foto: Scanpix

Med en oljepris rundt 146 dollar fatet snakker vi nå om en oljepris på over 740 kroner. Det er 240 kroner over det regjeringen Stoltenberg la til grunn i sitt reviderte nasjonalbudsjett i mai. Det er i også mer enn det dobbelt av det regjeringen trodde i det opprinnelige budsjettet i fjor høst. Da var det snakk om 360 kroner.Oljeprisen ligger nå altså henholdsvis 48 og 105 proset over det regjeringen trodde i mai og for 9 måneder siden.Basert på den oljeprisen regjeringen trodde på i mai, 500 kroner, regner regjeringen med at statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten blir 356 miliarder kroner i 2008, og at avsetningen til Statens pensjonsfond - Utland ender på 343 milliarder kroner.Hvis dagens oljepris holder seg rundt dagens nivå ut året, blir imidlertid overskuddet mye større, og avsetningen til oljefondet også tilsvarende mye større. Ingen bør bli da bli overrasket om 356 milliarder kroner blir til 450 - 500 milliarder kroner, og at oljefondet tilføres 100 - 150 milliarder kroner mer enn det finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg forutsatte i revidert nasjonalbudsjettet!Hva bør Regjeringen gjøre med de 100 - 150 ekstra milliardene som, med dagens oljepris, dundrer inn i statskassa. Si din mening her.