Disse landene produserer 86 millioner fat olje hver dag

Hvor mye olje produserer det egentlig hver dag, og hvem er de største produsentene? Alt om det her.

Rørledning i Alaska Foto: BP.com

Den globale oljeproduksjonen ligger på rundt 86 millioner fat hver dag. Land i tidligere Sovjetunionen står totalt for mellom 12,5 og 13 millioner fat hver dag, mens Saudi-Arabia er den største enkeltprodusenten, med i underkant av 9 millioner fat hver dag, viser tall for april fra Internation Energy Agency.Landene i OPEC står totalt for rundt 37 millioner fat, mens tallene for april viser en prioduksjon på 36,82 millioner fat.Landene i OECD står for rett i underkant av 20 millioner fat, og her står Norge for ca. 12 prosent, tilsvarende rundt 2,4 millioner fat om dagen.Hele oversikten over verdens oljeproduksjon her.