Resultatvarsel!

Emgs varsler om inntektssvikt i 2. kvartal.

Foreløpige resultater for 2. kvartal indikerer svakere inntekter enn markedskonsensus, heter det i en børsmelding fra Emgs, som venter å rapportere inntekter på 22-24 millioner dollar.I forrige kvartal var inntektene 43,5 millioner dollar, mens de i 2. kvartal i fjor var 37,8 millioner dollar.Selskapet forklarer inntektssvikten med utsatte lisensrunder i India og Norge, samt utsatte kontrakter i Vest-Afrika, i tillegg til et uventet verftsopphold for et fartøy. I tillegg har flåteutnyttelsen blitt negativt påvirket av steaming av to fartøy fra multiklientarbeid i Barentshavet.Emgs legger frem tall torsdag 21. august.