StatoilHydro fant gass

To brønner boret tørt, men StatoilHydro har funnet gass i Barentshavet.

Foto: Scanpix

StatoilHydro, operatør for utvinningstillatelse 395, har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7226/2-1 i Barentshavet, 200 kilometer nord for Nordkapp, går det frem av en melding fra Oljedirektoratet.Brønnen påviste gass i sandsteiner av mellomtrias alder. Gass/vann-kontakten ble ikke påvist, og det er derfor for tidlig å anslå størrelsen på funnet. Det vil bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare størrelsen.Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2.992 meter under havflaten, og blir nå permanent plugget og forlatt.StatoilHydro eier 50 prosent av utvinningstillatelsen, BG Norge 30 prosent og Petoro 20 prosent.