To tørre brønner for StatoilHydro

To brønner, der StatoilHydro hadde 30 prosent, har begge boret tørt.

Photo: Dag Myrestrand / Statoil

ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør av utvinningstillatelse 273, har boret tørt i undersøkelsesbrønn 2/9-4 25 kilometer øst for Valhallfeltet, heter det i en melding fra Oljedirektoratet.Brønnen, som ble boret til et dyp på 5.455 meter under havnivå, blir nå plugget og forlatt.ConocoPhillips hadde en eierandel i utvinningstillatelsen på 35 prosent, StatoilHydro 30 prosent, Wintershall 15 prosent, mens Dong E&P Norge og Idemitsu Petroleum Norge eier ti prosent hver.Ny tørr brønnAv en annen melding fra direktoratet går det frem at StatoilHydro, operatør av utvinningstillatelse 283, har boret tørt i undersøkelsesbrønn 6605/8-2, i Norskehavet 320 kilometer vest for Sandnessjøen.Brønnen, som ble boret til et vertikalt dyp på 4.173 meter under havflaten, blir nå permanent plugget og forlatt.StatoilHydro hadde en eierandel i utvinningstillatelsen på 30 prosent, Petoro 20 prosent, ConocoPhillips Skandinavia 15 prosent, mens Aker Exploration og Chevron Norge hadde 12,5 prosent hver. Til slutt hadde Centrica Resources ti prosent.