Utnyttelsen ned i PGS

PGS melder om 84 prosent utnyttelsesgrad for 3D-seismikkflåten i 1. kvartal, og høy "steaming".

Foto: PGS

PGS sin 3D-seismikkflåte brukte rundt 84 prosent av tiden til oppdrag i marin kontrakts- og multiklientseismikk i 2. kvartal 2008, hvorav 14 prosent av tiden ble brukt i multiklient, går det frem av en børsmelding.Til sammenligning var utnyttelsesgraden 91 og 88 prosent i hhv. 1. kvartal 2008 og 2. kvartal 2007.13 prosent av flåten var på "steaming", noe selskapet forklarer med at rekordmange skip flytter til Nordsjøen og to skip flytter fra India til Øst-Asia.Det var ifølge meldingen tre prosent verftsopphold i 2. kvartal, mot ingen verftsopphold i kvartalet før. 17 og seks prosent i hhv. 4. og 1. kvartal 2007.