DNO International fikk et nettoresultat på 14 millioner kroner i andre kvartal i år, mens det ifølge Reuters var ventet resultat på 29 millioner kroner. Året før var nettoresultatet på 123 millioner kroner.Driftsresultatet ble 125 millioner kroner, mot 234 millioner kroner i fjor og ventet 110 millioner kroner.Driftsinntektene var på 413 millioner kroner, mot Reuters' estimat på 409 millioner kroner. I andre kvartal 2007 lå inntektene på 343 millioner kroner.Ellers opplyses det at produksjonen i 2008 blir over tidligere guiding. Det ventes en produksjon på 8.500 fat per dag fra Irak og like mye fra Jemen i andre halvår.Her erog