Ability Drilling melder om et resultat på minus 24,7 millioner kroner før skatt i 2. kvartal, mer enn en dobling av underskuddet på 11,4 millioner i samme periode i fjor.Driftsunderskuddet gikk fra 7,0 til 21,5 millioner kroner, etter at driftsinntektene endte på 2,1 millioner kroner.Selskapet skriver i rapporten at ambisjonen om 20 rigger innen utgangen av 2010 er til vurdering som følge av nye forsinkelser fra TTS Sense EDB.