Dof Subsea ASA planlegger å utstede et nytt senior usikret obligasjonslån med forventet volum på 300 millioner kroner. Nettoprovenyet fra det nye lånet vil bli benyttet til å refinansiere det eksisterende GEO01 obligasjonslånet (300 millioner kroner) som forfaller i midten av september 2008. Innbetaling av det nye obligasjonslånet er forventet å skje i midten av september 2008, og det nye obligasjonslånet vil forfalle i september 2009.Dof Subsea ASA har gitt Pareto Securities AS mandat som tilrettelegger for det nye obligasjonslånet.