Mandag kom meldingen fra DNO om at all oljeproduksjon i Kurdistan-regionen er satt på vent til utgangen av august. Onsdag la selskapet frem tall for annet kvartal 2008, samt en positiv produksjonsguiding. Vi spurte Helge Eide om det finnes noen logisk forklaring på hvorfor samtlige selskaper i Kurdistan-regionen må legge ned produksjonen i en måned. Eide trekker også blant annet frem hvilke boreprosjekter selskapet knytter størst forventninger til i det kommende halvåret.