HegnarOnline har snakket med Thina Saltvedt, oljeanalytiker hos Nordea Markets.
Hva er det som skjer med oljeprisen?Slik er situasjonen
- Det er primært to årsaker til at oljeprisen stiger så kraftig, forklarer Saltvedt.- Den ene er en svekkelse av dollaren som følge av fornyet uro rundt boligkredittselskapene Freddie Mac og Fannie Mae. En annen er årsak er økt spenning mellom Russland og Polen/USA/Georgia, forklarer hun.Polen og USAs avtale om rakettskjoldet, Russlands midlertidige suspensjon fra Nato samarbeidet og de forsinktede tilbaketrekningene av troppene fra Georgia har økt spenningsforholdet i regionen betraktelig.Friskt i minne (mars i år) har vi jo at Russland har kuttet gassleveransene til Ukraina som følge av uenigheter rundt betaling og dette påvirket også leveransene til Europa. I tillegg er Russland verdens nest største oljeprodusent og eksportør. Det er jo for å være mindre avhengig av leveranser fra Russland at oljerørtransportledningen mellom Baku via Tbilisi til Tyrkia.Den økende uroen mellom Russland og Georgia øker også risikoen for at uro kan oppstå i andre land i dette området. Men som nevnt så sitter jo Russland på både et olje- og gass"våpen" mot Europa, og vi har sett andre land benytte "oljevåpenet" tidligere (1973).Selv om det på litt lengre sikt ikke vil være lønnsomt for Russland å bruke et olje eller gass våpen siden olje og gass er de største inntektskildene for landet kan de i hvert fall bli brukt som en trussel. Med et så stramt oljemarkedet og historisk lav bufferkapasitet er det lite som skal til for å få store svingninger i markedet.Det var også snakk om at leveranse som følge av at BPs oljerørledninger ble stengt en periode, førte til forsinkelser i leveransene fra Georgia, og at dette i seg selv på kort sikt til leveranse er tilbake på plass kan bidra til å løfte prisene.I tillegg vil jo selvfølgelig en økt militær aktivitet i området igjen føre til risiko for at oljerørledningen kan stoppes.