Ved utgangen av uke 33 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner i hele landet på 86,8 prosent, opp 0,9 prosentpoeng i forhold til forgeående uke, viser tall fra NVE.I samme uke i fjor var fyllingsgraden på hele 93,8. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 84,2 prosent.Høyest magasinfylling hadde Sørøst-Norge (område 1) med 89,1 prosent (87,4 prosent i foregående uke). I fjor på samme tid var den 95,7.Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde lavest fylling med 83,4 prosent (83,8), mens Vest-Norge (område 2) hadde en fyllingsgrad på 87,4 (86,0). På samme tid i fjor var fyllingsgraden henholdsvis 89,8 og 95,5.