Ifølge Oljedirektoratet har StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 051, boret tørt i undersøkelsesbrønn 30/2-4 S, som ligger ved Huldrafeltet i Nordsjøen, melder TDN Finans.Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Statfjordformasjonen i nedre jura. Sekundært letemål var å påvise petroleum i Lundeformasjonen i øvre trias. Sekundært mål ble aldri påtruffet da brønnen ble avsluttet av boretekniske årsaker og før denne formasjonen var nådd.Ifølge nyhetsbyrået har StatoilHydro en eierandel på 19,6 prosent i lisensen, mens Petoro er største andelhaver med 31,4 prosent.