Petroleum Geo-Services (PGS) er ifølge en melding tildelt en kontrakt i forbindelse med en 3D-seismikkundersøkelse på land i Mexico. Verdien er på rundt 165 millioner dollar, noe som tilsvarer snaue 900 millioner kroner.Pemex er oppdragsgiver for kontrakten som løper fra 2008 til 2012 og vil dekke et område på mer enn 2.080 kvadratkilometer.