Odim hever omsetningsmålet for 2008 til 2,2 milliarder kroner etter et kvartal med rekordtall. Omsetningen i andre kvartal økte til 502,1 millioner kroner, og passerte dermed en halv milliard i kvartalsvis omsetning for første gang i selskapets historie. Året før var omsetningen på 322,4 millioner kroner. Drifstsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer - EBITDA - nådde 91,4 millioner kroner i kvartalet, mens EBITDA-marginen nådde 18,2 prosent.Resultatet før skatt ble 79,0 millioner kroner, mot 53,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet beløp seg til 73,4 millioner kroner, opp fra 49,9 millioner kroner i fjor.En rekordstor ordreinngang på 969 millioner kroner anført av et sterkt kvartal for seismikksegmentet, brakte ordrereserven til ny historisk toppnotering på 2.629 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal.Det sterke resultatet er primært drevet av den høye aktiviteten i offshore sektoren. Den høye aktiviteten ventes opprettholdt i tiden fremover.- Jeg er fornøyd med det vi oppnådde i andre kvartal, og som følge av den høye aktiviteten i konsernet har vi besluttet å løfte omsetningsmålet for 2008 med 10 prosent fra 2,0 milliarder til 2,2 milliarder kroner, sier konsernsjef Jogeir Romestrand i en kommentar.- I andre halvår og inn i 2009 kommer Odim til å konsentrere seg om kommersialisering av dypvannsløsninger, forbedre driften i de oppkjøpte selskaper samt utvide det internasjonale nettverket videre. Her vil Asia være et fokusområde, sier Romestrand.