Wavefield har satt i gang en prosess for et motsøksmål mot TGS med bakgrunn i påståtte brudd på fusjonsavtalen og atferden TGS viste gjennom fusjons- og voldgiftsprosessen, går det frem av en børsmelding.Samtidig avviser Wavefield TGS-kravet på 700 millioner dollar i erstatning etter fusjonshavariet på det sterkeste, og karakteriserer som "fiendtlig og totalt usaklig".