- Slik det nå fortoner seg på Oslo Børs er det ikke verdivurderinger og det fundamentale som preger aksjeutviklingen. Det er sentimentet i markedet det dreier seg om og det er negativt. Vi ser at finansmarkedet begynner å diskontere en lavere oljepris og det gjør at investorene vil vekk fra Norge. Når det gjelder de fundamentale forholdene er de fremdeles vannvittig sterke, sier analytikerne til HegnarOnlineTV.De mener likevel at det er flere gode kjøpsmuligheter i dagens marked.Hvilke .Hvilke .Dette mener Kaupthings nye oljemarkedsanalytiker, Tore Larsen, .Intervjuene inngår også , der vi i tillegg til utviklingen på Oslo Børs omtaler rentebeslutningene i Europa og de viktige nøkkeltallene fra USA.