Tall på oljetilførsel har ved flere tilfeller den siste tiden vært langt fra estimatene, og enheten som regulerer råvare-markedene i USA skal granske situasjonen, skriver Wall Street Journal.Det fryktes at oljeselskaper leverer tall som avviker fra de faktiske tallene, for å gagne egne posisjoner. Slik manipulasjon kan påvirke oljeprisen direkte.