Sinvest har inngått en kontrakt for den nybygde jack-up-riggen "Deep Driller 7" for et oppdrag offshore Thailand, går det frem av en børsmelding.Kontraktsverdien er estimert til 18 millioner dollar for den faste perioden på tre måneder. Kontrakten kan utvides med ytterligere seks måneder.Riggen vil trolig starte mobilisering i løpet av den andre uken i september.