Råoljelagrene falt mindre enn forventet

Råoljelagrene falt mindre, mens destillat- og bensinlagrene viste et betydelig større trekk enn forventet.

Foto: iStockphoto
Energi

De amerikanske oljelagrene falt i forrige uke med -1,5 millioner fat til 290,2 millioner fat, i følge statistikk fra det amerikanske energidepartementet (DOE) onsdag. Det var ventet at lagrene ville falle med rundt 2,5 millioner fat, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.Trekket i bensinlagrene ble på -5,9 millioner fat til 178,7 millioner fat, mot forventningene på -3,6 millioner fat. Trekket i desillatlagrene ble på -4,2 millioner fat til 125,4 millioner fat, mot forventningene på -1,5 millioner fat.Raffineriutnyttelsen falt betydelig mer enn ventet og gikk tilbake med hele -10,7 prosent til 66,7 prosent.Råoljeimporten svekket seg med -1,4 millioner fat til 7,1 millioner fat.