Den avgiftsfrie dieselen er ment for landbruks-, skogs- og anleggsmaskiner, men Norges Lastebileier-Forbund tror stadig flere spekulerer i å kjøre på avgiftsfri diesel, som er to-tre kroner billigere per. liter enn vanlig diesel, skriver VG.I alt finnes det 954.411 person- og lastebiler som går på diesel i Norge.Forbundet mener imidlertid at de største synderne er vogntog fra utlandet og krever en mye bedre kontroll med vogntog, spesielt fra Baltikum og Polen.I fjor gjennomførte Toll- og avgiftsdirektoratet 2.874 stikkprøver i jakten på ulovlig bruk av rød, avgiftsfri diesel. Dette er langt færre kontroller enn tidligere år, men ifølge direktoratet er det ikke planer om å øke kontrollene framover.Bilførere som blir tatt med avgiftsfri diesel på tanken, kan imidlertid vente seg en kraftig bot, basert på et anslag på hva bilføreren kan ha tjent på å bruke avgiftsfri diesel de to siste årene. Det dreier seg om minst 20.000 kroner for en personbil, og minst 100.000 kroner for et vogntog. (©NTB)