Den Seadrill-opererte riggen T9 har blitt tildelt en tre års kontraktsforlengelse med ExxonMobil, går det frem av en børsmelding.Verdien av forlengelsen, som er ventet å tre i kraft fra medio januar 2009, er på rundt 152 millioner dollar.Seadrill kontrollerer 49 prosent i Varia Perdana, som eier T9.