Åpner for utleie av vannkraft

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) åpner for at vannkraftproduksjon kan leies ut i inntil 15 år.

Foto: Scanpix

- For en kommune som ikke ønsker uvissheten knyttet til kraftproduksjon, men samtidig ønsker å la framtidige kommunestyrer få anledning til å videreføre eierskapet, kan utleie være et alternativ til salg, sier Riis-Johansen.Han la fram et høringsnotat om saken torsdag.Statsråden sier at forslaget til uteleie er en videreføring av hjemfallssaken som sikrer og styrker det offentlige eierskapet til våre felles kraftressurser. Han mener at dette er et av de største og mest prinsipielle veivalg på mange år når det gjelder politikk knyttet til naturressursene.Høringsfristen er satt til 20. februar i år. Deretter skal saken behandles i Stortinget. (©NTB)