Ability Drilling har avsluttet arbeidet med kunden Porosity Ltd. i Jordan, går det frem av en børsmelding.Termineringen kommer etter fullføring av testene av første brønn. Borerigg 1, som har vært engasjert av Porosity Ltd. siden 10. juni, vil nå gjennomgå vedlikehold før den blir tilbudt nye kunder. Ability Drilling er i forhandlinger med andre potensielle kunder for nytt engasjement av riggen.Riggen var på en 7-måneders kontrakt med Porosity Ltd.- Vi har lært mye gjennom driftsperioden for denne riggen, der vi hadde noen driftsutfordinger i de første månedene. Vi er nå mye bedre forberedt for vårt neste oppdrag i regionen. Avslutningen av kontrakten med Porosity betyr at Ability Drilling fritt kan forhandle andre boreprosjekter for riggen, sier administrerende direktør Hans Petter Eikeland i en kommentar.