Analytiker om kriserammede CanArgo

- Dagens melding innevarsler at det er kreditorene som nå sitter i førersetet i CanArgo, og med dette har risikoen for aksjeeierne økt betydelig, sier analysesjef Stig R. Myrseth i Orion Securities.

Stig Myrseth, analysesjef i Orion

Det lille oljeselskapet CanArgo meldte sent fredag kveld (klokken 22.03!) at selskapet unnlot å betale 868.000 dollar i renter som forfalt ved årsskiftet. Det ble opplyst at CanArgo er i samtaler med kreditorene i et forsøk på å unngå konsekvensene av et brudd på vilkårene for lånet.- Dagens melding innevarsler at det er kreditorene som nå sitter i førersetet i Canargo, og med dette har risikoen for aksjeeierne økt betydelig, sier analysesjef Stig R. Myrseth i Orion Securities til HegnarOnline.- For aksjonærene er håpet naturligvis at ledelsen lykkes med å overbevise kreditorene om at de bør gi CanArgo betalingsutsettelse slik at selskapet kan drive videre i dagens form, sier han.Ifølge Myrseth er motposten at det er kreditorene som nå sitter på de sterke forhandlingskortene, og at det langt fra er sikkert at de slår seg til ro med en slik løsning.- Et mindre gunstig utfall for aksjonærene vil være om kreditorene tiltrer pant og overtar innmaten i Canargo, utraderer dagens aksjekapital gjennom en konkurs eller utvanner dagens aksjekapital kraftig gjennom en gjeldskonvertering, sier analysesjefen videre.- Hva som skjer videre, kan vanskelig vites med sikkerhet, men risk/reward-forholdet er neppe gunstig i aksjen på dagens kursnivå, fortsetter Myrseth.CanArgo-aksjen faller 9,3 prosent til 39 øre.