Cheyne Capital Mangement flagger at selsakpet har har 6.311.463 Reservoir Exploration-aksjer etter tegning av 1.661.600 aksjer. Det tilsvarer 12,7 prosent av aksjene i selskapet.Cheyne-fond eier dessuten snaue 43,1 millioner kroner i obligasjoner og drøye 3,5 millioner warrants