Folketrygdfondet har i dag kjøpt 814.000 aksjer i Prosafe SE til kurs 25,98 kroner per aksje, og eier med dette 23.645.235 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 10,3 prosent. Det fremgår av en børsmelding. Posten kostet dermed 21,1 millioner kroner. Fondet eier totalt aksjer for 614 millioner kroner.Prosafe-aksjen stiger 0,6 prosent til 26,15 kroner.