Funnrekord i 2008

2008 ble et rekordår for antall funn på norsk sokkel.

Illustrasjon som viser karbonlagring ved Sleipner - Foto: Alligator film /BUG / Statoil

I 2008 ble det boret flere letebrønner enn noen gang på norsk sokkel. Det ble påbegynt 56 letebrønner, mot 32 året før. Nær annenhver brønn ga funn, og fjoråret ble således et rekordår for antall funn på norsk sokkel - 25 funn totalt, opplyser Oljedirektoratet.Oljeproduksjonen fortsetter på en fallende kurve, men produksjonen i 2008 er likevel nesten fire prosent høyere enn Oljedirektoratets prognose.Status for myndighetenes mål om oljereservevekst på fem milliarder fat i tiårsperioden fra 2005 til 2015 er en økning av reservene på nær 1,5 milliarder fat. Dette viser at det kan være en utfordring å nå målet, mener OD.Året 2008 ble sterkt preget av en global konjunkturnedgang som også førte til dramatisk fall i oljeprisene. Situasjonen har også skapt usikkerhet rundt kostnadsnivået og planlagte investeringer i nye prosjekter på norsk sokkel.Det ble produsert i alt 242,2 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2008. Dette er 21,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en liten økning fra 2007.Prognosen for letebrønner i 2009 er satt til 50-60 stykker. Det dreier seg om 35 fra Nordsjøen (StatoilHydro, Det Norske, Lundin), rundt 15 i Norskehavet (StatoilHydro, Det Norske) og to i Barentshavet (begge Eni)Her finner du hele pressemeldingen Her finner du dagens presentasjon