Eidesvik Offshore ASA har, gjennom sitt datterselskap Eidesvik OCV KS, i dag tatt levering av skipet M/V Viking Poseidon fra Ulstein Verft. Skipet er et stort undervanns-konstruksjonsfartøy, type SX121 med det innovative X-bow-design.I forbindelse med levering er det trukket opp et langsiktig lån i Eksportfinans ASA på 608 millioner kroner. Lånet er garantert av GIEK og Sparebank 1 SR-Bank.Skipet vil gå inn på en åtte års kontrakt med Veolia ES Special Services Inc straks offshore test av kranen er fullført. Den faste kontraktsperioden har en verdi på i overkant av én milliard kroner.Eidesvik Offshore ASA har gjennom sitt datterselskap Eidesvik Shipping AS kjøpt Eidesvik Invest AS` andel på 5% i Eidesvik OCV KS. Eidesvik Offshore ASA kontrollerer heretter 100 prosent av Eidesvik OCV KS