På lengre sikt er det likevel lite som tyder på fortsatt prisoppgang. Det er bra med vann i magasinene. Prisen på kull, olje og gass holder strømprisen i sjakk. Bare kulda trekker prisen opp så lenge den varer.
Likt i hele landet
Forrige uke var gjennomsnittlig børspris på strøm på 40,5 øre/kilowattime (kWh), og var lik for hele landet. Det er første gangen siden mai 2007 at spotprisen har vært lik både for Sør-Norge og Midt- og Nord-Norge, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det siste halvannet året har Sør-Norge ligget til dels betydelig under resten av landet.2009 åpnet med prisfall på strøm i hele landet. Årsaken til fallet var mildere og våtere vær. Først denne uka kom det en endring i værsituasjonen som igjen sendte prisen i været for strømkunder med spotprisavtale.