Kjøp denne oljeaksjen

Analytiker Carl Christian Bachke i Fondsfinans forklarer hvorfor han mener StatoilHydro-aksjen er et godt kjøp.

Solen kommer frem bak skyene - Foto: N.N. / Statoil
Energi

StatoilHydro er ukens selskap i Finansavisen. Carl Christian Bachke mener aksjen er et godt kjøp på dagens nivåer og begrunner det på følgende måte:StatoilHydro er i en god posisjon ved inngangen til det som ser ut til å bli et vanskelig år for oljebransjen. Balansen er sterk og vi forventer at selskapet er i stand til å gjøre lønnsomme oppkjøp som sannsynligvis er nær bunnen av syklusen. Kjøp av eiendeler i en presset likviditetssituasjon anser vi p.t. som bedre enn å bygge ut selv. Forhåpentligvis er dette i kjernevirksomheten offshore og verken i oljesand eller skifergass som er vekststrategier vi er lite komfortable med.Fra eksisterende portefølje forventer vi en årlig vekst i produksjonen på ca. 3 prosent de neste fire årene fra allerede vedtatte prosjekter, men at investeringsnivået kommer noe ned fra dagens nivå grunnet lave oljepriser.Lønnsomheten til selskapet vil naturligvis bli lavere i 2009 enn i år, men StatoilHydro prises lavere på P/E-forventninger enn sammenliknbare selskaper. På tross av at vi forventer at oljeprisen vil forbli relativ lav i tiden fremover, mener vi at StatoilHydro er et godt kjøp på dagens kurs. Utfordringene til selskapet fremover blir at den relative lave netto kontantstrømmen vil gjøre utbytteutbetalinger mer krevende, samt å klare å utvikle den internasjonale oppstrømsvirksomheten videre.Fondsfinans opererer med et kursmål på 160 kroner på StatoilHydro.