Scan Geophysical skriver i en melding at selskapet har mottatt en faktura fra Deep Sea Supply Management hvor kravet er umiddelbar betaling av 4,1 millioner dollar per skip i forbindelse med tre kontrakter Deep Sea inngikk med selskapet i 2006.Deep Sea hevder at levering av skipene er utsatt med over 90 dager som følge av endringsordre fra Scan Geophysical.Scan Geophysical på sin side avviser krave. Dette anses som grunnløst.John Fredriksen er største aksjonær i børsnoterte Deep Sea Supply.