Magasinene tappes stadig

Magasinene fortsetter å minke. Vannstanden nærmer seg 60 prosent enkelte steder.

Foto: Scanpix

Ved utgangen av uke 1 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner i hele landet på 65,1 prosent, ned 2,9 prosentpoeng i forhold til foregående uke, viser tall fra NVE.I samme uke i fjor var fyllingsgraden på 74,4 prosent. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 69,8 prosent.Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge (område 2), med en fyllingsgrad på 69,2 (72,7 prosent i foregående uke). På samme tid i fjor var fyllingsgraden 75,9.Midt- og Nord-Norge (område 3) hadde lavest fylling med 63,2 prosent (64,7), mens Sørøst-Norge (område 1) hadde 63,9 prosent (67,4 prosent i foregående uke). I fjor på samme tid var var fyllingsgraden hhv. 78,5 og 70,3.Hele statistikken for 1998 - 2008 her.