Meglerhus spår kursfest og kursras

DnB NOR Markets går ut med en kjøp- og en salgsanbefaling. Én har oppside på 142 prosent, mens den andre skal rase hele 59 prosent.

1

Ifølge DnB NOR Markets ser det relativt tørrlagt ut når det gjelder nye kontrakter innenfor segmentet for flytende produksjon.- Markedet preges heller av kontrakter som avsluttes, opsjoner som ikke benyttes, usikkerhet rundt motpartsrisiko og utfordringer med å skaffe finansiering. Selv om vi ikke legger nye kontrakter inn i estimatene mener vi likevel det er oppside enkelte aksjer innenfor sektoren. Størst oppside ser vi i Fred Olsen Production, skriver DnB NOR Markets i dag.Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 13 kroner per aksje. Det innebærer at oppsiden er på 143 prosent i forhold til dagens kurs på 5,35 kroner. Siden i går har Fred. Olsen-selskapet falt 9,3 prosent.- Minst oppside ser vi i Sevan. Her har vi en salgsanbefaling med et kursmål på 3,50 kroner per aksje. Slik vi ser det er finansieringen fortsatt en utfordring for selskapet, heter det i dagens oppdatering.Sevan omsettes for 8,62 kroner, ned 3,2 prosent. Nedsiden er dermed på 59 prosent.