Økonomer varsler stort inntektstap

Fallet i oljeprisen vil senke anslagene for oljefondet med rundt 500 milliarder kroner og samtidig redusere inntektssiden i statsbudsjettet med 20 milliarder så lenge man følger handlingsregelen.

Foto: iStockphoto

Det er konklusjonen i en rundspørring Dagsavisen har gjort blant fem ledende norske økonomer.Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets mener det er realistisk å forvente en oljepris på rundt 60 dollar per fat i 2008. Han frykter at en slik oljepris også vil ramme verftsindustrien og verkstedsindustrien samtidig som selskapenes letevirksomhet blir redusert.Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets deler disse synspunktene, men peker på at lavere oljepris også stimulerer økonomien i USA og andre land. Det vil igjen slå positivt ut for norsk eksportindustri, mener Juel.Også sjeføkonom i Handelsbanken Knut Anton Mork ser små muligheter for at oljeprisen vil stige med det første. På sikt tror han likevel OPEC-landene vil sørge for at produksjonen blir tilpasset markedet, og det fører til høyere oljepris.Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities anslår oljeprisen til å ligge mellom 30 og 60 dollar per fat i 2009, noe som gir de kortsiktige virkningene som Dørum og de andre påpeker. Andreassen mener imidlertid at det dreier seg om korreksjonsmekanismer. Han mener at det vil styrke produktiviteten i norske bedrifter at man nå reduserer bemanningen mange steder.