Oljeknøtt med funn

Rocksource har funnet hydrokarboner i en nylig avsluttet brønn i USA.

Foto: iStockphoto
Energi

Rocksource opplyser at selskapet har funnet hydrokarboner i en nylig avsluttet brønn i USA. Det er igangsatt boring av nok en brønn på en separat struktur.Videre opplyses det at gjennomsnitlig produksjon i desember var på 2.302 fat oljeekvivalenter per dag, opp fra 2.260 fat i november.Rocksource har en mål om en produksjon på 5.000 fat i 2010. Målet står fast med mindre markedsforholdene forverres ytterligere.

Nyheter
Børs