Rammes Sevan Marine av konkurs?

Trolig ikke

Foto: Finansavisen - Produksjonsplattform for Petrobras

Sevan Marine-enhet "Sevan Voyageur" blir for tiden installert på konkursrammede Oilexcos Shelley-felt på britisk sokkel. I romjulen kunngjorde Oilexcos avdeling i Storbritannia at de hadde alvorlige økonomiske problemer. Det ble opplyst at de hadde bedt om å få bli satt under administrasjon.Administrerende direktør Jan Erik Tveteraas i Sevan Marine tror prosjektet er kommet for langt til å kunne falle i fisk, skriver Oilinfo- Så vidt jeg vet er det ingen endringer når det gjelder forberedelsene til oppstart av feltet. Det å få produksjonen i gang vil gi cash flow til Oilexco, noe jeg tror alle parter, inkludert selskapets kreditorer, er interessert i, sier Tveteraas til nettstedet."Sevan Voyageur" er på en fem pluss års kontrakt med Oilexco.- Så vidt jeg har forstått er man inne i en prosess hvor Oilexco ønsker å få selskapet solgt og få inn nye eiere, og det virker som en positiv prosess. Når det gjelder utbyggingen av Shelley-feltet er helt klart alle grunnlagsinvesteringer gjort, og det er et felt som er lønnsomt å bygge ut med dagens oljepris. Uansett om det er av Oilexco eller nye eiere tror jeg feltet vil bli bygget ut. Det eneste som gjenstår er å koble opp alle brønnene, sier Tveteraas.