Oljedirektoratet har sluppet produksjonstall fra norsk kontinentalsokkel. Foreløpige tall for desember viser at gjennomsnittlig produksjon per dag var om lag 2.195.000 fat olje, mens NGL- (Natural Gas Liquids) og kondensatproduksjonen estimeres til 0,348 millioner fat per dag.I november ble det produsert 2,185 millioner fat pr dag, etter at foreløpige tall hadde vist på 2,169 millioner fat olje. NGL- og kondensatproduksjonen endte på hhv. 268.000 og 91.000 fat per dag.Gassproduksjonen i november ble 21,6 millioner standard kubikkmeter, noe opp fra samme periode i 2007.