Seajacks-kontrakt

Har sikret seg jobb verdt rundt 430 millioner kroner. Og det kan bli mer.

Energi

Seajacks har inngått en kontrakt med Fluor Ltd. for enheten Leviathan, som skal jobbe som en vindturbininstallasjon utenfor Storbritannia. Arbeidene starter i september 2009.Kontrakten går over en fastperiode på 14 måneder, men med muligheter for å forlenge. Verdien for fastperioden er estimert til 62 millioner dollar.Leviathan er under bygging i Dubai og er ventet ferdig i juni 2009.